druk cyfrowy

Druk cyfrowy - Bielsko

Druk cyfrowy stosuje się tam, gdzie nakłady są na tyle małe, że nie jest opłacalne stosowanie offsetu, jednak oczekiwana jest jakość zbliżona do niego. Wysoki poziom tej jakości widoczny jest nie tylko w druku kolorowym, ale nawet w przypadku samego czarnego tekstu. Typowe zastosowania druku cyfrowego to krótkie serie materiałów na konferencje, materiały reklamowe i biznesowe, raporty oraz całe spektrum druków akcydensowych. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość personalizacji druków. W stosunku do druku cyfrowego stosuje się te same technologie introligatorskie co w przypadku innych odmian druku.
Nasza drukarnia wyposażona jest w maszyny do druku kolorowego oraz czarno-białego.

Jako drukarnia cyfrowa najczęściej drukujemy:

 • wizytówki
 • ulotki
 • kartki okolicznościowe
 • plakaty, foldery
 • kalendarze
 • naklejki
 • koperty

Druk cyfrowy – jakimi cechami się charakteryzuje?

 • Materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia w postaci danych komputerowych.
 • Komputerowy zapis cyfrowy pozwala na druk bezpośredni lub poprzez nośnik pośredni.
 • W przypadku występowania nośnika pośredniego obraz znajdujący się na nim jest kasowany i zapisywany na nowo po każdym cyklu drukowania.
 • Istnieje możliwość zmian dla każdej odbitki (personalizacja).
 • Brak w urządzeniu formy drukowej (swoistą formą drukową jest sam zapis cyfrowy).
 • Obraz drukowy tworzony jest w maszynie drukarskiej i to bezpośrednio w miejscu, z którego rozpoczyna się druk.
 • Realizacja zleceń “od ręki”. Faza przygotowawcza trwa bardzo krótko i może odbywać się w trakcie drukowania innych zleceń.
 • Jakość otrzymywanych druków jest znacznie wyższa od wydruków z typowej drukarki lub plotera i jest zbliżona do offsetu.
 • Prędkość druku jest dużo szybsza niż w typowych drukarkach komputerowych, choć trochę wolniejsza od offsetu.
 • Możliwość druku na wielu różnych podłożach oraz w szerokim przedziale gramatur.
 • Brak konieczności przygotowywania formy drukowej znacząco obniża koszty druku, szczególnie przy nakładach małych i bardzo małych oraz daje bardzo krótki czas uzyskania pierwszej odbitki.
 • Oszczędności z powodu braku druków próbnych. Pierwsza odbitka schodząca z maszyny jest odbitką nakładową.
 • Każdorazowe odnawianie obrazu drukowego umożliwia personalizację wydruków, np. nadawanie każdej odbitce indywidualnego numeru seryjnego, stosowanie list adresowych itp.
 • Nie ma przestojów pomiędzy kolejnymi zleceniami, a ich archiwizacja oraz ponowny druk są proste, szybkie i co bardzo ważne – powtarzalne.
 • Całkowicie cyfrowa obróbka obrazu daje szereg możliwości jak np. skalowanie, łatwe i pełne zarządzanie kolorem.
 • Możliwość stosowania wielu kolorów, w tym dodatkowych oraz druku barwnego w różnych modelach koloru (CMYK, Hexachrome i in. oraz systemy własne producentów urządzeń).
 • Nie ma typowego dla offsetu mycia zespołów farbowych w przypadku wymiany kolorów, a zamiana tonerów jest prosta i szybka.

Wady druku cyfrowego:

 • Koszty druku cyfrowego plasują go do nakładów rzędu od jednej do kilkuset sztuk dla identycznej odbitki, gdyż przy większych nakładach wciąż bardziej opłacalny jest offset.
 • Istotną wadą jest mały format papieru.
 • Max format papieru to SRA3 – 45 x 32cm.

PARAMETRY TECHNICZNE – DRUK CYFROWY BIELSKO

Typowe formaty druku np. – A5, A4, A3, SRA3.
Automatyczny druk dwustronny.
Oprawy: zeszytowa, bindowanie, listwa.
Papier: gramatura do 350 g

AKCEPTOWANE FORMY PRZESYŁANIA PLIKÓW
CD/DVD – PenDrive – e-mail – FTP

Jak przygotować materiał do druku cyfrowego?
– praca może być dostarczona w formacie:
a) PDF w cmyku w krzywych,
b) CDR w krzywych,
c) TIF w cmyku 300dpi w skali 1:1,
– należy przesłać dwa pliki: jeden środka, drugi okładki
– plik powinien zawierać wszystkie strony występujące w pracy
– na wszystkich stronach kolumna powinna być w jednakowym położeniu względem strony tak, aby po dopasowaniu jednej ze stron, pozostałe mogły być dopasowane automatycznie
– orientacja stron – powinna być taka sama w całym pliku
– pliki powinny być przygotowane bez żadnych znaków drukarskich i w rozdzielczości 300dpi
– wymagana wielkość spadów to 3 mm
– pliki do druku kolorowego powinny być przygotowane jako kompozyty z rozbarwieniem CMYK
Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie przesłanego do druku pliku.

Serdecznie zapraszamy! MEDIAGRAF – Drukarnia cyfrowa Bielsko Biała