Konfiguracja poczty

Serwer cyber-folks.pl

Login: adres e-mail

Hasło: hasło które ustawiłeś przy tworzeniu skrzynki

Adres serwera POP: s133.cyber-folks.pl

Adres serwera SMTP: s133.cyber-folks.pl

Adres serwera IMAP: s133.cyber-folks.pl

Port POP: 995

Port SMTP: 465

Port IMAP: 993

Serwer poczty wychodzącej wymaga autoryzacji loginem i hasłem. Dla powyższych ustawień proszę WYŁĄCZYĆ SSL / TLS / STARTTLS.

ustawienia serwer

Zakup zdjęć

Jeśli chcesz zakupić zdjęcia do projektów, kliknij link do bazy zdjęć:
http://pl.123rf.com/#mediagraf

Czyszczenie skrzynki pocztowej

– wchodzimy na stronę https://mediagraf.com.pl/webmail
– logujemy się za pomocą loginu i hasła do poczty
– czyścimy stare wiadomości

Włączanie/wyłączanie respondera

Tworzenie autoresponderów z poziomu webmaila. Należy w pasku adresu przeglądarki wpisać adres http://poczta.mediagraf.com.pl/, zalogować się na wybraną skrzynkę (należy pamiętać, że logujemy się przy użyciu pełnej nazwy użytkownika, tj. adresu postaci uzytkownik@domena.pl), kliknąć ikonę zębatki („Ustawienia”) w prawym górnym rogu ekranu, przejść do sekcji „Filtry” i kliknąć ikonę plusa na zakładce „Filtry”. Webmail umożliwia tworzenie różnych własnych filtrów w tym automatycznego odpowiadania na wszystkie wiadomości czyli autoresponder.

Następnie w sekcji „W stosunku do przychodzących wiadomości” dla utworzonego nowego filtra należy zaznaczyć pole „wszystkich”. Następnie wpisać nazwę filtra oraz z rozwijanego menu wybrać „Odpowiedz wiadomością o treści”. W polu „Treść, przyczyna nieobecności”, należy wpisać własną treść odpowiedzi.

Uwaga: należy mieć na uwadze, iż jeżeli we względnie krótkim czasie do autorespondera (obojętne jest, czy zostały one utworzone przy użyciu Panelu Serwera, czy też webmaila) dotrze kilka wiadomości z tej samej skrzynki, to autoresponder odpowie tylko na pierwszą z nich. Jest to zabezpieczenie konieczne z tego względu, że po drugiej stronie również mogą się znajdować autorespondery – gdyby każdy z nich odpowiadał bez ograniczeń na wiadomości wysłane z tej samej skrzynki, autorespondery zasypałyby się wzajemnie e-mailami.